Fundacja ŻYCIU TAK – Narodziny dzwonu „Głos Nienarodzonych”

Narodziny dzwonu „Głos Nienarodzonych”

26 sierpnia 2020 roku w południe został odlany z brązu dzwon GŁOS NIENARODZONYCH. To inicjatywa Fundacji „ŻYCIU TAK” im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie.

Dzwon ma średnicę 120 cm i wagę 1 tony. W swojej szacie jest otoczony dwoma chromosomami XX i XY, symbolizującymi rodziców: ojca i matkę. Imię GŁOS NIENARODZONYCH ma przypominać i uwrażliwiać na prawo do życia dla każdego nienarodzonego życia w Polsce i na świecie.

Na boku dzwonu umieszczone jest USG dziecka poczętego i dwaj cherubini strzegący oraz symbolizujący obecność Boga w poczęciu człowieka. Drugi bok przedstawia tablice kamienne symbolizujące 10 przykazań Bożych. Na pierwszej z nich znajdą się słowa Jezusa Chrystusa: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo”, na drugiej V przykazanie: „Nie będziesz zabijał”.

Głos Nienarodzonych” został odlany w słynnej pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Przeznaczeniem dzwonu jest jego udział w „Marszach za Życiem” w całej Polsce. Mamy nadzieję, że z Podkarpacia – regionu , gdzie od kilku lat nie wykonuje się aborcji w szpitalach – wyjdzie mocny głos wzywający wszystkie regiony w Polsce do wyzbycia się zabijania nienarodzonych dzieci.

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758