Fundacja ŻYCIU TAK – „Głos Nienarodzonych” zabrzmiał na Jasnej Górze

„Głos Nienarodzonych” zabrzmiał na Jasnej Górze

Z udziałem przedstawicieli Fundacji „ŻYCIU TAK” im. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny została odprawiona Msza Św. o godz. 13.30 w Kaplicy Matki Bożej we wtorek, 8 grudnia. Szczególną intencją modlitwy była obrony i ochrony życia oraz o uspokojenie sytuacji w Polsce. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Przybylski z Częstochowy.

„Podczas tej Mszy św. łączymy się duchowo z wszystkimi, którzy tworzą Fundację ‘ŻYCIU TAK’ im. Niepokalanego Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Dzięki tej Fundacji dzisiaj na Jasną Górę przybył dzwon ‘Głos Nienarodzonych’. To dzwon, który ma przypominać, że jesteśmy też wezwani do tego, by zawsze bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci – mówił o. Samuel Pacholski przeor – Dlatego zaraz po Eucharystii będziemy mogli przejść przed Kaplicę Matki Bożej, gdzie ten dzwon jest ustawiony, i składając deklarację, że będziemy zawsze bronić życia, każdy będzie mógł uderzyć w ten dzwon, żeby bicie tego dzwonu przypominało krzyk wszystkich dzieci nienarodzonych, które domagają się prawa do życia. Chciejmy w tej Eucharystii prosić o to, abyśmy zawsze byli wrażliwi na życie ludzkie, byśmy tego życia bronili, i byśmy sami przykładem swojego chrześcijańskiego życia stawali się także wzorem dla tych, którzy dzisiaj nie rozumieją, że życie każdego człowieka jest święte, bo jest darem Boga”.

W homilii bp Andrzej Przybylski mówił:

„W centrum walki o życie jest miłość. Bóg daje nam życie, bo nas kocha, daje życie każdemu człowiekowi z miłości. Bóg zaplanował, aby życie każdego z nas powstało z miłości kobiety i mężczyzny, naszej matki i naszego ojca. (…) śmierć panuje tam, gdzie nie ma prawdziwej miłości, a miejsce, gdzie nie dociera miłość, to jest piekło”.

„Bronić życia może naprawdę tylko ten, kto ponad życie stawia miłość. Kto stawia wartość miłość ponad życie. Kto stawia miłość ponad swoją wygodę i komfort, ponad swoją zmysłowość i wolę. Tylko tam miłość może być mocniejsza nad śmierć” – mówił ks. biskup.

„Nie wierzę w to, że matka kochająca swoje dziecko ponad wszystko, zdolna jest zadać mu śmierć. Nie wierzę w to, że matka, która naprawdę kocha swoje dziecko, pragnie je zabić i walczy o takie prawo. Nie wierzę, że spełniona i otwarta na miłość kobieta może być za zabijaniem i śmiercią. Nie wierzę, że dzieci kochające prawdziwie i do końca swoich rodziców pragną przyspieszyć ich śmierć. Tylko tam, gdzie brakuje miłości, tylko tam, gdzie miłość jest chora, nieczysta, tylko tam i tylko dlatego ludzie stają po stronie śmierci i wybierają śmierć. Dlatego jedyną i najskuteczniejszą bronią w walce o życie jest walka o miłość” – podkreślał bp Przybylski.

„To z tego powodu Maryja jest największą obrończynią życia i największym wsparciem w dziele obrony życia. Czcimy Ją dzisiaj jako Niepokalaną. Niepokalaną, to znaczy doskonałą w miłości. Bóg zachował Ją od grzechu, żeby była czysta i pełna miłości. Ona jest pełna łaski, pełna Ducha Świętego, tzn. pełna i doskonała w miłości. To miłość uzdolniła Maryję do przyjęcia w swoim łonie Syna Bożego, to miłość kazała Maryi walczyć o życie Jezusa w Betlejem podczas Herodowej rzezi niewiniątek, to miłość kazała Jej stać pod krzyżem, i dawała Maryi pewność, że choć trzyma w dłoniach martwe ciało swojego jedynego dziecka, to On nie umarł, bo miłość jest większa niż śmierć” – mówił ks. biskup.

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758