Fundacja ŻYCIU TAK – Liczy się profilaktyka! Duszpasterstwo Rodzin tworzy system prewencji przemocy seksualnej w rodzinie

Liczy się profilaktyka! Duszpasterstwo Rodzin tworzy system prewencji przemocy seksualnej w rodzinie

26 listopada 2021 /R | Family News Service

Rodzina spacerująca po plaży

Family Family News Service

Duszpasterstwo Rodzin tworzy system prewencji przemocy seksualnej w rodzinie. Przygotowanie do prowadzenia w specjalistycznej poradni rodzinnej bezpłatnej psychoterapii dla osób, które doświadczyły wykorzystania seksualnego, a także koordynowania spotkań o bezpieczeństwie małoletnich i uwrażliwiania na istniejące problemy wykorzystania seksualnego w rodzinie – to główne założenia projektu podnoszenia kompetencji doradców życia rodzinnego, realizowany przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP (KODR) we współpracy z Fundacją Świętego Józefa KEP oraz Biurem Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

Według aktualnych badań większość przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci i młodzieży ma miejsce w środowisku rodzinnym. Mówi się, że ponad 80 proc. sprawców tych przestępstw to osoby z bliskiego otoczenia dziecka. W poradniach życia rodzinnego oraz w specjalistycznych poradniach życia rodzinnego coraz częściej poruszany jest problem wykorzystania seksualnego. Tematem tym zajmują się w ramach swojej pracy nie tylko duszpasterze rodzin, ale również doradcy życia rodzinnego.

Kompleksowy projekt

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP (KODR) we współpracy z Fundacją Świętego Józefa KEP oraz Biurem Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży realizuje projekt „Wsparcie diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa Rodzin w zakresie prewencji wykorzystania seksualnego”. Przebiega on etapami. Diecezjalni duszpasterze rodzin oraz diecezjalni doradcy życia rodzinnego zostali wcześniej przeszkoleni przez specjalistów z Centrum Ochrony Dziecka.
Jak wyjaśnia Beata Choroszewska, krajowa doradczyni życia rodzinnego, jeszcze w czerwcu została zakończona rekrutacja na dwa typy szkoleń: studia podyplomowe z zakresu seksuologii i psychotraumatologii oraz studia podyplomowe z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Zgłosiło się 14 osób, a koszt studiów pokryje Fundacja Świętego Józefa KEP w ramach realizacji celu statutowego, jakim jest budowanie systemu profesjonalnej pomocy osobom skrzywdzonym w sferze seksualnej, niezależnie od tego, kim jest sprawca. Po odbyciu specjalistycznych studiów z zakresu seksuologii klinicznej i psychotraumatologii osoby będą prowadzić bezpłatną psychoterapię w specjalistycznej poradni rodzinnej. Adresy poradni dostępne są na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, w zakładce „dla małżonków”.
Osoby, które ukończą studia podyplomowe „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży” będą współpracować z Duszpasterstwem Rodzin oraz ze stowarzyszeniami i ruchami o charyzmacie rodzinnym, a także uczestniczyć w formacji narzeczonych i małżeństw podczas spotkań i rekolekcji.

Problem wykorzystania seksualnego budzi emocje

Jak informuje Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin w bieżącym roku studia z zakresu seksuologii i psychotraumatologii rozpoczęły osoby z archidiecezji krakowskiej, przemyskiej, warmińskiej oraz z diecezji kaliskiej, opolskiej, pelplińskiej i sosnowieckiej, a z zakresu profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży – przedstawiciele archidiecezji przemyskiej i krakowskiej oraz diecezji kaliskiej, radomskiej, rzeszowskiej, siedleckiej i włocławskiej. W następnym roku do projektu zaproszone będą kolejne diecezje.
Skąd pomysł, aby zająć się prewencją przemocy seksualnej w rodzinie?
– Problem wykorzystywania seksualnego u większości z nas budzi silne emocje. Wiadomo, że następstwa takich doświadczeń są długotrwałe i niszczące dla psychiki. Niezwykle ważne jest, aby osoba wykorzystana potrafiła znaleźć właściwe wsparcie – mówi uczestnicząca w projekcie dr Ewa Kiełek-Rataj, pracownik Katedry Psychologii Osobowości i Badań nad Rodziną Uniwersytetu Opolskiego, diecezjalny doradca życia rodzinnego. Motywacją do podjęcia studiów z seksuologii i psychotraumatologii jest przede wszystkim chęć niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym oraz wsparcie duszpasterstwa rodzin w tym zakresie. Studia są także szansą rozwoju osobistego i zawodowego. – Pracuję w Duszpasterstwie Rodzin, więc wiedza o tym jak pomagać osobom, które doświadczyły wykorzystania seksualnego czy to w rodzinie, czy w najbliższym środowisku, czy też ze strony osób duchownych wydaje mi się niezwykle istotna. Zależy mi na tym, aby ludzie, którzy przyjdą prosić o pomoc, zostali wysłuchani i otrzymali ode mnie profesjonalne wsparcie w tak trudnych i intymnych sprawach, które wymagają najgłębszego zaufania – tłumaczy Sylwia Henke, diecezjalna doradczyni życia rodzinnego w Rzeszowie.

Family News Service

Logo akcji Po Pierwsze Rodzina

Po Pierwsze Rodzina

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758