Fundacja ŻYCIU TAK – Małżeństwo i rodzina TAK czy NIE? Projekt, którego jeszcze nie było!

Małżeństwo i rodzina TAK czy NIE? Projekt, którego jeszcze nie było!

22 listopada 2021 /R | Family News Service

zdjęcie przedstawia uśmiechniętych mamę tatę i dwoje dzieci

fot. pixabay.com

Czy warto jeszcze brać ślub, gdy wokół szaleje epidemia rozwodów? A może uważasz, że małżeństwo jest zbędne, bo uniemożliwi ci zdobywanie kolejnych stopni w karierze? „Małżeństwo i rodzina. Analiza SWOT dla wahających się”- to inicjatywa Stacji7, jakiej jeszcze nie było! Wyniki badań zostaną opublikowane w specjalnym poradniku.

-Naszym celem jest promowanie wśród młodych ludzi właściwego, prawdziwego wizerunku małżeństwa oraz ułatwienie decyzji o założeniu rodziny” – mówi Aneta Liberacka, redaktor naczelna portalu i Wydawnictwa Stacja7. To propozycja, aby spojrzeć na rodzinę jako długoterminową inwestycję, którą warto podjąć. Inicjatorzy akcji zapraszają do wzięcia udziału w sondażu, w oparciu o który powstanie analiza SWOT (nazwa jest akronimem od angielskich słów określających cztery elementy składowe: Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia). Na jej podstawie omówione zostaną mocne i słabe strony małżeństwa oraz szanse i zagrożenia, jakie niesie ze sobą decyzja o założeniu rodziny.

500 respondentów i zaskakujące wyniki sondażu

Jak tłumaczy Aneta Liberacka, uzyskany materiał posłuży jako baza do wydania przez Wydawnictwo Stacja7 poradnika dla wahających się. Pytania zostały postawione w ten sposób, aby zaprosić do szczerego wyrażenia obaw, obiekcji i wątpliwości oraz podzielenia się dobrymi doświadczeniami i argumentami przemawiającymi za nieodkładaniem decyzji o małżeństwie. Niedawno na portalu Stacja7 odbyła się debata on-line. Wzięli w niej udział: Dorota Bojemska, Przewodnicząca Rady Rodziny w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, psychoterapeutka dr Urszula Miernik z Fundacji Towarzyszenia Rodzinie oraz trzy pary małżeńskie.
Psychoterapeutka dr Urszula Miernik z Fundacji Towarzyszenia Rodzinie przedstawiła wyniki ankiety zrealizowanej według analizy SWOT. Ankieta została umieszczona na stronie Stacji7. W sondażu wzięło udział ok. 500 respondentów, którzy odpowiadali na pytania dotyczące mocnych i słabych stron małżeństwa, możliwości i szans, jakie ono daje oraz zagrożeń.
Jakie są wnioski? Badania wskazują, że związek małżeński daje poczucie lepszej jakości życia, poczucie dobrostanu. Ponadto według ankietowanych, szczęście osobiste identyfikowane jest ze szczęściem rodzinnym i to ono jest najwyżej oceniane. Na kolejnych miejscach znalazły się relacje z przyjaciółmi, na końcu zaś kwestie finansowe. Przypomnijmy, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej powstał projekt strategii demograficznej, z którego wynika, że 98% młodych małżeństw chce mieć dzieci, a jednocześnie bardzo mocno łączy posiadanie dzieci z małżeństwem, które jest deklaracją trwałości związku i fundamentem rozwoju rodziny.
Ankiety wykazały, że brak zaspokojenia potrzeby bliskości wiąże się z kolei z problem samotności, który staje się już sprawą globalną. Młode kobiety, których nadreprezentacja jest w dużych miastach, jako pierwszy powód braku posiadania dzieci mówią o braku partnera, ponieważ z powodów między innymi edukacyjnych panowie zostają w Polsce powiatowej, a panie migrują do dużych miast. Stąd problem ze spotkaniem i nawiązaniem relacji.

Małżeństwo ważniejsze od przyjaźni?

–Małżeństwo jest przeżyciem życia w pewnej komplementarności, jaką daje relacja, albo mówiąc głębiej, wieź z drugim człowiekiem, i w tym sensie jest to coś niepowtarzalnego, jest to przygoda życia – powiedziała Dorota Bojemska. przewodnicząca Rady Rodziny w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. W spotkaniu wzięły udział trzy małżeństwa: Weronika i Jan Kostrzewowie (twórcy videobloga „Weronika Kostrzewa”), Monika i Marcin Gomułkowie (ewangelizatorzy i twórcy vloga „Początek wieczności”) oraz Zuzanna i Michał Bukowscy (protestantka i katolik, którzy na YouTubie prowadzą kanał „BÓGowscy”).
Celem projektu „Małżeństwo i rodzina. Analiza SWOT dla wahających się” jest promowanie wśród młodych ludzi właściwego, prawdziwego wizerunku małżeństwa oraz ułatwienie decyzji o założeniu rodziny. – Zależy nam na pokazaniu, że życie we dwoje nie oznacza rezygnacji z marzeń, a wręcz przeciwnie, można się rozwijać zarówno zawodowo jak i sięgać po nowe pasje, spełniając jednocześnie jako współmałżonek i rodzic – słowem być szczęśliwym człowiekiem – wyjaśnia Aneta Liberacka z portalu Stacja7.
Projekt „Małżeństwo i rodzina. Analiza SWOT dla wahających się” jest dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina” na rok 2021.

Family News Service

Logo akcji Po Pierwsze Rodzina

Po Pierwsze Rodzina

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758