Fundacja ŻYCIU TAK – Realizacja milenijnych programów duszpasterskich

Realizacja milenijnych programów duszpasterskich

26 listopada 2021 /FP |  Family News Service

zdjęcie przedstawia obchody Milenium chrztu Polski

Obchody Milenium chrztu Polski – Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Ksiądz Prymas jeszcze przed wyjazdem do Ojca Świętego zainicjował wielki program religijno-moralnej odnowy narodu. Była to Wielka Nowenna Tysiąclecia i peregrynacja Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Realizacja programu Wielkiej Nowenny rozpoczęła się 3 maja 1957 roku na Jasnej Górze od aktu odnowienia Jasnogórskich Ślubów Narodu i od powtórzenia go dwa dni później, w niedzielę 5 maja, we wszystkich parafiach w Polsce. Każdy rok Wielkiej Nowenny przebiegał pod innym hasłem nawiązującym do poszczególnych jasnogórskich przyrzeczeń oraz dostosowanym do tego planem duszpasterskim.

Pierwszy rok Wielkiej Nowenny przebiegał pod hasłem: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i jego pasterzom”; drugi rok: „Naród wierny Łasce”; trzeci: „Życie jest światłością ludzi”; czwarty: „Małżeństwo – sakrament wielki w Kościele”; piąty: „Rodzina Bogiem silna”; szósty: „Młodzież wierna Chrystusowi”; siódmy: „Abyście się społecznie miłowali”; ósmy: „Nowy człowiek w Chrystusie”; dziewiąty: „Weź w opiekę Naród cały” – rok poświęcony był Matce Bożej. Program ten przygotowany przez prymasa został zaakceptowany przez Konferencję Episkopatu Polski w kwietniu 1957 roku.

Dzięki inicjatywie Prymasa Polski odżyło duszpasterstwo w parafiach. Opracowane w więzieniu programy, najpierw przedłożył w gronie Episkopatu, później na konferencjach dziekanów i wreszcie mówił o nich wiernym podczas wizytacji pasterskich. Przedstawił Narodowi dwa programy duszpasterskie, nie mające odpowiednika w żadnym innym państwie bloku komunistycznego, ani w państwach Europy Zachodniej, uważanych powszechnie za katolickie. Były to Wielka Nowenna Tysiąclecia, przygotowująca naród do Milenium Chrztu Polski i wędrówka po wszystkich parafiach i diecezjach kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

zdjęcie przedstawia Obchody Milenium chrztu Polski

Obchody Milenium chrztu Polski – Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Obchody Milenium chrztu Polski

Obchody Milenium chrztu Polski – Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Obchody Milenium chrztu Polski

Obchody Milenium chrztu Polski – Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Obchody Milenium chrztu Polski

Obchody Milenium chrztu Polski – Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Obchody Milenium chrztu Polski

Obchody Milenium chrztu Polski – Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Family News Service / Marian Piotr Romaniuk

Logo Fundusz Patriotyczny

Fundusz Patriotyczny

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758