Fundacja ŻYCIU TAK – Rodzina kontra kryzysy. O jakich problemach mówi Raport Linii 3Plus?

Rodzina kontra kryzysy. O jakich problemach mówi Raport Linii 3Plus?

15 listopad 2021 /R | Family News Service

grafika przedstawia rodzinę

Fot. pixabay.com

 

Rodzina jest najlepszym wsparciem w sytuacjach kryzysowych. Negatywne skutki pandemii, które dotknęły całe społeczeństwo nie ominęły dużych rodzin, ale w ich przypadku pojawiające się problemy miały nieco inny charakter i wynikały ze specyficznych uwarunkowań – to podstawowe wnioski płynące z eksperckiej dyskusji przeprowadzonej przy okazji opublikowania przez Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” raportu z działalności telefonicznej linii wsparcia.

Jesteś przytłoczony ilością obowiązków – czujesz się niezrozumiany? Poczułeś się bardzo źle oceniony przez członka dalszej rodziny? Zauważyłeś, że Twoje dziecko, współmałżonek potrzebują wsparcia, którego nie jesteś w stanie mu dać? Pomocy na te i inne pytania można szukać u specjalistów Linii 3Plus. To telefon dedykowany rodzinom wielodzietnym. To narzędzie dla rodzin, które potrzebują rozmowy w sprawach rodzinnych, małżeńskich czy wychowawczych.
Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się rodziny i co wynika z przeprowadzonych rozmów?

253 telefony od petentów

Dane dotyczące rozmów obejmują okres od stycznia 2020 do czerwca 2021 roku. Osoby pracujące w Linii 3Plus wypełniały kwestionariusz rozmowy zawierający: informację skąd osoba dowiedziała się o telefonie Linii 3Plus, wiek rozmówcy, płeć, miejsce zamieszkania oraz liczbę dzieci. Poniższe wyniki zostały opracowane na podstawie 119 ankiet, które specjaliści Linii wypełniali po przeprowadzonych rozmowach. Eksperci odebrali 253 telefony od petentów. Praca zespołu nie ograniczała się tylko to odbierania telefonów, ale w ramach udzielanej pomocy specjaliści wykonywali telefony do instytucji publicznych, do organizacji pozarządowych, przetwarzali dokumentacje z współpracy z rodzinami, wspierali je w przygotowaniu pism, wniosków, prowadzili systematyczną interwizję oraz byli superwizowani; brali udział w konferencji Zawodów i Profesji Pomocowych, napisali 12 artykułów na kanały ZDR3+, brali udział w spotkaniach zespołowych.
Najwięcej osób trafiło do Linii korzystając z internetu. Druga grupa największa statystycznie to osoby, które dowiedziały się o możliwości skorzystania ze wsparcia od znajomych. Informacja na temat funkcjonowania Linii 3Plus trafiała do zainteresowanych także przez Koła ZDR3+ (lokalne struktury stowarzyszenia). Pozostała, najmniej liczna, grupa dowiedziała się o możliwości wsparcia z innych źródeł (instytucje wychowawcze, instytucje pomocowe, religijne). Ponad połowa osób dzwoniących na Linię 3Plus jest w średnim wieku (35-45 lat). Druga statystycznie najczęściej dzwoniąca grupa wiekowa to osoby w wieku 25-35 lat.
Przypomnijmy, że telefon ma charakter pomocowo-edukacyjny co powoduje, że osoby kontaktujące się ze specjalistami podejmują współpracę krótko- lub długofalową. Zdecydowanie mniej telefonów ma charakter interwencyjny oraz informacyjny, czyli jednorazowy.

Konflikty sąsiedzkie, aspekty prawne i sytuacja mieszkaniowa

Autorzy raportu wskazują, że w przypadku dużych rodzin, w okresie pandemii, wśród trudnych do rozwiązania problemów, pojawiła się nadreprezentacja konfliktów sąsiedzkich. Nawet w miejscach, gdzie do tej pory relacje te były dobre lub co najmniej poprawne.
Zdaniem Jakuba Panka, psychologa i jednego z ekspertów Lini 3Plus, jednym z czynników są warunki mieszkaniowe.
-Wiele dużych rodzin mieszka w tzw. blokach na niewielkich powierzchniach. Naturalna u dzieci potrzeba ruchu w takich warunkach często prowadzi do konfliktów między rodzeństwem, wpływa na wzmożony hałas, a to z kolei zakłóca naturalne do tej pory warunki życia sąsiadów – tłumaczy Jakub Panek. Innym czynnikiem jest wciąż pokutujący w naszym społeczeństwie wizerunek rodziny wielodzietnej.
Jednym z problemów, z jakim muszą mierzyć się rodziny wielodzietne jest sytuacja mieszkaniowa. W opinii autorów raportu punktem przeciążeniowym w rodzinach wielodzietnych w czasie pandemii był też powrót do domu studentów, którzy już niejako opuścili „gniazdo rodzinne”. Pogodzenie prowadzenia normalnych zajęć na uczelni w trybie zdalnym, przy jednoczesnej obecności rodzeństwa w wieku przedszkolnym czy młodszych nadwyrężało do granic możliwości odporność członków rodziny i generowało sytuacje napięcia.
– Znacznie trudniej było w rodzinach wielodzietnych odpowiedzieć w krótkim czasie na potrzebę zapewnienia komputerów, czy laptopów niezbędnych do nauki dla każdego dziecka. To bardzo negatywnie odbijało się na psychice dzieci, które po raz kolejny narażone były na przeżywanie poczucia „bycia gorszym” uczniem w sposób zupełnie niezawiniony – wyjaśnia Aleksandra Januszewicz – psychoterapeuta z Linii 3Plus .
Michał Wydra – pełnomocnik do spraw mieszkaniowych Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” zwraca uwagę, że sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej gdyby stworzyć warunki ekonomiczne, które dadzą szansę firmom deweloperskim, na zainteresowanie się dużą rodziną, jako potencjalnie atrakcyjnym klientem. – Do tej pory wszystkie rozwiązania mieszkaniowe promowały raczej młode małżeństwa, singli czy w najlepszym wypadku rodziny o modelu 2+2. Niestety najczęstszą barierą dla dużych rodzin były warunki kredytowe. Stąd wciąż pozostajemy w takiej rzeczywistości, że większość młodych ludzi, którzy chcą mieć dużą rodzinę, albo rezygnuje z tego marzenia, albo musi liczyć się z dyskomfortem mieszkaniowym i… jak w przypadku opisanym w raporcie – konfliktami sąsiedzkimi – podkreśla pełnomocnik do spraw mieszkaniowych ZDR „Trzy Plus”.
Autorzy dokumentu wskazują, że raport nie wyczerpuje tematyki i potrzeb oraz wyzwań jakie stoją przed dużymi rodzinami, ale jest istotnym krokiem wskazującym na konieczność diagnozy i wdrażania zmian wspierających rodziny wielodzietne.
Raport dostępny tutaj: 2908,Raport Linii 3Plus_www.pdf

Linia 3Plus dostępna dla każdego

Linia 3Plus + 48 732 988 451
Dyżurują: Aleksandra Januszkiewicz, psychoterapeuta, doradca ds. rodziny. Wt. 10.00-15.00
Judyta Kruk, politolog, mediator, wspiera rodziny w sprawach administracyjnych. Czw. 10.00-12.00
Jakub Panek, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych. Czw. 12.00-17.00
Katarzyna Malinowska, pedagog, socjoterapeuta, edukator pozytywnej dyscypliny. Pn. 12.00-14.00

Family News Service

Logo akcji Po Pierwsze Rodzina

Po Pierwsze Rodzina

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758