Fundacja ŻYCIU TAK – USA: małżeństwa w wieku przedemerytalnym zdecydowanie bogatsze od singli i rozwiedzionych

USA: małżeństwa w wieku przedemerytalnym zdecydowanie bogatsze od singli i rozwiedzionych

30 listopada 2021 /FP | Family Family News Service

Animacja rodzina

fot. Gerd Altmann z Pixabay

 

Małżeństwa w wieku przedemerytalnym są zwykle kilkukrotnie bogatsze od singli i osób rozwiedzionych – dowodzi William Bradford Wilcox, profesor socjologii z Uniwersytetu Wirginii, dyrektor National Marriage Project. Analiza badacza objęła osoby w wieku powyżej 50 lat, będące przed przejściem na emeryturę. Brad Wilcox wykazał, że przeciętne aktywa Amerykanów w małżeństwach są ponad dwukrotnie większe niż u rozwiedzionych i nigdy nie będących w związku małżeńskim. Ta prawidłowość występuje wśród osób o tym samym wykształceniu oraz kolorze skóry.

„Dwoje jest bogatsze niż jeden. Stan cywilny a wyniki majątkowe wśród dorosłych w wieku przedemerytalnym” – tak swój artykuł tytułuje Brad Wilcox, związany także z Institute for Family Studies oraz American Enterprise Institute. Jako aktywa badacz definiuje m. in. nieruchomości, oszczędności emerytalne oraz środki zgromadzone na kontach bankowych, pomniejszone o długi. Autor analizy bazuje na tzw. badaniu podłużnym, które opisuje życie ponad 12-tysięcznej kohorty Amerykanów urodzonych między 1957 a 1964 rokiem. Pierwsze wywiady przeprowadzono z nimi w 1979 roku. Prof. Wilcox użył w swym tekście wyników ostatniej ankiety z 2016 roku, gdy respondenci mieli 51-60 lat.

„Przeciętnie, kobiety i mężczyźni w stabilnych małżeństwach mają ponad 640 tysięcy dolarów (USD) w aktywach, podczas gdy w przypadku osób ponownie ożenionych to 450 tysięcy USD. Dla kontrastu, rozwiedzeni i nigdy nie będący w małżeństwie mają około 167 tysięcy USD w aktywach, gdy osiągają wiek przedemerytalny” – zauważa naukowiec z Uniwersytetu Wirginii.

Ta prawidłowość potwierdza się także w grupach o podobnym wykształceniu. „Wśród osób z wyższym wykształceniem, ci, którzy są w małżeństwach są ponad dwukrotnie bogatsi od singli lub rozwiedzionych – około 1 miliona USD wobec 425 tys. USD, nawet po sprawdzeniu pod kątem demografii. Wśród gorzej wykształconych, aktywa Amerykanów będący mężami i żonami są około czterokrotnie większe od tych nigdy nie związanych w małżeństwie” – pisze prof. Wilcox. Badacz podkreśla, że te wyniki pokazują, iż struktura rodziny jest jeszcze silniej powiązana z bogactwem w przypadku słabiej wykształconych Amerykanów. Porównując osoby zamężne i żonate z żyjącymi w pojedynkę to prawie czterokrotna różnica (318-427 tys. USD wobec 71 tys. USD).

Podział na – co do zasady – bogatsze małżeństwa i biedniejszych singli/rozwiedzionych obejmuje także kryterium koloru skóry. Małżeństwa białych Amerykanów są dwukrotnie bogatsze (750 tys. USD do 300 tys. USD) od osób tej samej rasy, ale niebędących w stałym związku z drugą osobą. W przypadku czarnoskórych małżeństwa są przeciętnie cztery razy bogatsze niż single i rozwiedzeni (230 tys. USD wobec 65 tys. USD). Prof. Wilcox podkreśla, że nawet najlepiej zarabiające czarnoskóre małżeństwa będące u progu emerytur są i tak gorzej sytuowane niż lepiej wykształceni, choć nieposiadający męża czy żony biali Amerykanie. „Te opisowe wyniki pokazują, że małżeństwo nie jest panaceum, gdy chodzi o rozwiązanie problemu rasowej luki majątkowej w Ameryce.

Badacz Uniwersytetu Wirginii podkreśla również, że małżeństwa korzystają z ekonomicznego efektu skali, dzieląc np. wydatki na mieszkanie. Oszczędzają one przede wszystkim na wydatkach, pochłaniających rozwiedzionych – koszty prawne, wsparcie dzieci, przeprowadzki. Małżeństwa, poprzez częstsze planowanie wspólnej przyszłości, odznaczają się również większym odsetkiem oszczędności per capita i zarazem mniejszym odsetkiem wydatków.

Prof. Wilcox zwraca również uwagę na proponowane rozwiązania dla polityków odpowiedzialnych za politykę demograficzną i rodzinną. Pierwszym z pomysłów, zdaniem naukowca, powinno być wprowadzenie obligacji dziecięcych lub kont oszczędnościowych, hojniej finansowanych dla dzieci znajdujących się w bardziej niekorzystnej sytuacji. Zgromadzone środki mogłyby zostać wykorzystane na start w dorosłe życie, po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

Drugi pakiet działań dla polityków powinien – jak pisze autor analizy – obejmować wyeliminowanie rozwiązań dyskryminujących małżeństwa, np. w programach czy benefitach opartych na kryterium dochodu. W przypadku USA, to m. in. program zdrowotny Medicaid czy system rent inwalidzkich.

Logo Fundusz Patriotyczny

Fundusz Patriotyczny

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758