Fundacja ŻYCIU TAK – Wizyta kardynała Juliusa Döpfnera w Polsce (1973)

Wizyta kardynała Juliusa Döpfnera w Polsce (1973)

26 listopada 2021 /FP |  Family News Service

Szczególne znaczenie dla prymasa Wyszyńskiego miała wizyta kardynała Juliusa Döpfnera, przewodniczącego Konferencji Episkopatu RFN, który wraz z księdzem prałatem Josephem Homayerem, sekretarzem Konferencji przybyli do Gniezna, aby przekazać od biskupów niemieckich gratulacje z racji 25. rocznicy prymasostwa. Wspólna koncelebra sprawowana 24 października 1973 roku przy grobie św. Wojciecha była potwierdzeniem trwałego procesu pojednania polsko-niemieckiego.

Kardynał Julius Döpfner w przemówieniu powitalnym dał wyraz bliskich stosunków łączących obu hierarchów. Wyraził nieukrywaną radość, że mógł odwiedzić Gniezno i odbyć pielgrzymkę do grobu pierwszego polskiego męczennika, kolebki polskiego katolicyzmu (zob. powitanie kardynała Döpfnera z Monachium, w: „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 1974, nr 1, s. 24; Kardynał Döpfner w Polsce, w: „Tygodnik Powszechny” 1973, nr 44). Co więcej, potwierdził to w specjalnym liście z 12 listopada 1973 roku, w którym tak pisał:

Zweifachen Anlaβ habe ich, um Ihnen herzlich zu danken. Einmal fiir die freundlichen Glückwunsche, die Sie anlaβlich meines Silbernen Bischofsjubiläums mir übersandt haben. Vor allem aber möchte ich nocheinmal, glücklich wieder nach Deutschland zurückgekehrt, mich sehr herzlich fiir die brüderliche Aufnahme bedanken, die ich von Ihnen persönlich, von Ihren Mitbrüdern im Bischofsamt und von der ganzen polnischen Kirche bei meiner Reise nach Polen erfuhr. Es waren für mich unvergeflliche Tage, die das Band zwischen der Kirche in Ihrem und unserem Land neu gefestigt haben. Ich darf hoffen, dafi es Ihnen bald möglich sein wird, uns zu besuchen. Sie dürfen überzeugt sein, daβ Sie ein hochwillkommener, brüderlich aufgenommener Gast sein werden.

Morgen sin des 25 Jahre, daβ Soe zum Erzbischof von Warschau und auch von Gnesnen, und damit zum Primas vol Polen bestellt wirden. Del Herr der Kirche hat Ihnen in dieser Zeit die Gnade geschenkt, der Kirche Ihres Landes als kraftvoller und väterlicher Hirte zu dienen. Mein brüderliches Gebet erfleht Ihnen die Hilfe Gottes für noch recht langes, weiterhin gesegnetes Wirken (Archiwum Sekretariatu Prymasa Polski, sygn. II.3.9, k. 208-209).

Prawdopodobnie wtedy zapadła decyzja o przygotowaniach do wizyty delegacji Episkopatu Polski w Republice Federalnej Niemiec, do której doszło w drugiej połowie 1978 roku, na kilkanaście dni przed wyborem kardynała Karola Wojtyły na papieża.

Family News Service / Marian Piotr Romaniuk

Logo Fundusz Patriotyczny

Fundusz Patriotyczny

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758