Fundacja ŻYCIU TAK – Znaczenie pontyfikatu Papieża Polaka dla Kościoła w Polsce

Znaczenie pontyfikatu Papieża Polaka dla Kościoła w Polsce

27 listopada 2021 /FP |  Family News Service

Papież Jan Paweł II i Prymas Wyszyński

Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Wybór papieża Jana Pawła II dla kardynała Wyszyńskiego miał przede wszystkim znaczenie religijne. Wielokrotnie podkreślał szczególną formację i przygotowanie metropolity krakowskiego do niesienia całemu światu Ewangelii. Charyzmatem papieża miało być – zdaniem prymasa – niesienie światu słów Ewangelii poprzez Maryję, poprzez zawierzenie Jej świata, co wielokrotnie czynił podczas swego pontyfikatu Jan Paweł II.

Oprócz znaczenia charyzmatycznego, pontyfikat Papieża Polaka miał także dla kardynała Wyszyńskiego znaczenie historyczne. Ksiądz Prymas twierdził, że była to nie tylko sytuacja niezwykła w historii Kościoła powszechnego, ale przede wszystkim w historii Kościoła polskiego. W jej obecnym układzie politycznym było to zaskoczenie nawet dla najbardziej śmiałych polityków. Pontyfikat Papieża Polaka był dla prymasa Wyszyńskiego czasem wielkich nadziei oraz sposobnością do ukazania niezwykłych możliwości, odpowiedzialności i zadań naszego narodu. Znaczenie rozpoczynającego się pontyfikatu kardynał Wyszyński łączył z wielowiekową historii Polski nierozerwalnie złączoną z dziejami chrześcijaństwa. Twierdził, że Polska dała przykład tego, jak należy bronić Boga i praw Chrystusa, jak bronić wiary i zachowywać swoją tożsamość pomimo udręk i prześladowań, które spadły na nasz naród. Po przeanalizowaniu opinii dostojników Kościoła powszechnego uważał, że Kościół w Polsce zdobył sobie miano niewzruszonego obrońcy wiary. Stało się to za przyczyną mocy Bożych, dzięki wytrwałej pracy biskupów i kapłanów, dzięki wierności ludu, a zwłaszcza dzięki opiece Matki Najświętszej.

W wyborze metropolity krakowskiego na papieża kardynał Wyszyński widział także zadania dla Kościoła w Polsce. Wiedział, że zespolenie narodu, jakie nastąpiło podczas inauguracji pontyfikatu zobowiązywało wszystkich ludzi wierzących do tego, aby swoją wiarę i pobożność wsparli na potędze moralności chrześcijańskiej. Te czynniki – zdaniem Księdza Prymasa mogły uratować naród od całkowitego rozkładu.

Family News Service / Marian Piotr Romaniuk

Logo Fundusz Patriotyczny

Fundusz Patriotyczny

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758