Fundacja ŻYCIU TAK – Dobrze wychowane dziecko, to skarb narodu

Dobrze wychowane dziecko, to skarb narodu

6 grudnia 2021 /R | Family News Service

Mama wpatrzona w niemowlaka

zdj. pixabay.com

Wychowanie młodego człowieka zawsze wiązało się z dużym wyzwaniem. Na przestrzeni wieków stworzono tysiące metod i modeli wychowawczych, jednak ostatecznie wszystkie ulegały zmianom i przekształceniom wraz z pojawieniem się kolejnych pokoleń i nowych problemów. Lektura pism księdza Bronisława Markiewicza, polskiego błogosławionego pedagoga dzieci i młodzieży, zaskakuje trafnymi spostrzeżeniami, które także dzisiaj dzięki zaangażowaniu ze strony rodziców, opiekunów i wychowawców mogłyby wiele zmienić w życiu rodzinnym i społecznym.

Ksiądz Bronisław Markiewicz jest duchowym synem świętego Jana Bosko, niezwykle charyzmatycznego włoskiego wychowawcy młodzieży. W jego zakładach dzieci i młodzież nie tylko nadrabiały szkolne zaległości, ale nabywały licznych praktycznych umiejętności, takich jak: ogrodnictwo, rolnictwo, krawiectwo, szewstwo, budownictwo, drukarstwo czy ślusarstwo. Potrafili tam naprawić nawet pęknięte dzwony! W zakładach w Miejscu Piastowym uczono się jednak przede wszystkim miłości do Boga i Ojczyzny, a mottem działalności księdza Markiewicza były słowa: „powściągliwość i praca”. Na jakie problemy wskazywał błogosławiony kapłan, żyjący w latach 1842-1912?

Bł. ks. Bronisław Markiewicz

Bł. ks. Bronisław Markiewicz zdj. https://www.sdb-przemysl.pl

Konieczność podjęcia trudu wychowawczego:

„(…) dzieci, to nadzieja społeczeństwa. Jakie wychowamy sobie młode pokolenie, takie będziemy mieli społeczeństwo w niedalekiej przyszłości. Powiada Segneri: «Od początkowego wpływu wychowawczego więcej należy dobra formacja człowieka, niż udanie się malowanego obrazu od pierwszych nakreślonych jego rysów. Również łatwiej przyuczyć sztuki wojskowej rekruta, aniżeli dezertera»”.

Opieka nad dziećmi pracujących rodziców:

„Wielu myśli, że możemy żyć dzisiaj życiem dawnym sprzed lat 50-ciu. Sądzą, że wystarczy tak pracować w winnicy Pańskiej jak się pracowało wtedy, gdy nie było na świecie fabryk. Przepadło! Już do końca świata fabryki nie ustaną, ale jeszcze się wzmogą. A zatem ubodzy robotnicy będą poza domem przez cały tydzień i nie będą mogli sami zająć się wychowaniem dzieci swoich. Musimy zatem my i pokrewne nam towarzystwa zaopiekować się nie tylko sierotami, ale i dziećmi opuszczonymi przez własnych rodziców”.

Właściwe gospodarowanie czasem:

„Zdaje się nam, że to nic stracić jedną godzinę dziennie na próżnowanie. Ale ile to czyni w ciągu roku? Jest was w zakładzie 50. Gdyby każdy zmarnował jedną godzinę w ciągu dnia, to mamy już 50 godzin tj. dwie doby z dodatkiem. Porachujcie, ile zakład zmarnowałby czasu w ciągu roku. Wystrzegajcie się próżniactwa, drogie dzieci. Z małych strat powstają wielkie straty i bankructwa, tak jak z małych zysków powstają wielkie majątki i dobrobyt”.

Błogosławiony ksiądz Markiewicz poświęcił całe swoje życie na pomoc młodym ludziom. Powiedział kiedyś, że: „Dobrze wychowane dziecko, to skarb narodu. Nie będzie ono pasożytem, szkodnikiem, zakałą, ale zdrowym obywatelem, z którego dumna będzie Polska, który w chwili stosownej potrafi Polsce służyć swą pracą i nauką, swym mieniem, swą krwią i całym sobą”. Ksiądz Markiewicz miał do sierot ogromne serce i pełne szlachetnych pobudek podejście. Uczył je miłości do Ojczyzny i wykładał historię Polski. Metody pracy księdza Markiewicza budziły wielkie zainteresowanie społeczeństwa. Zaczęto zgłaszać zapotrzebowanie na powstanie kolejnych placówek w innych miejscowościach.

Wysiłki błogosławionego księdza Bronisława zmierzające do odnowy życia religijnego i moralnego ówczesnej Polski dały początek nowej jakości pracy w społeczeństwie. Błogosławiony kardynał Wyszyński powiedział kiedyś, że „program narodowy, jaki dał swemu zgromadzeniu ks. Markiewicz, może poruszyć nasze sumienia”. Warto pamiętać o tych programach, bo jak powiedział sam ksiądz Markiewicz: „W programie wrogów Kościoła Bożego leży: zagarnąć młodzież w swoje ręce!”.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz

Pomnik Bł. ks. Bronisława Markiewicza

Family News Service

Logo akcji Po Pierwsze Rodzina

Po Pierwsze Rodzina

 

 

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758