Fundacja ŻYCIU TAK – Dziękczynienie w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Zbliża się 200. rocznica urodzin św. ks. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Dziękczynienie w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Zbliża się 200. rocznica urodzin św. ks. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

13 grudnia 2021 /R | Family News Service

W Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi rozpoczął się Rok św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – ich Założyciela. To metropolita warszawski okresu powstania styczniowego. Twardo stanął w obronie Ojczyzny sprzeciwiając się carskim represjom, za co został zesłany w głąb Rosji na 20 lat. 1 listopada 2022 r. przypadnie 200. rocznica jego urodzin.

Zygmunt Szczęsny Feliński

Zdjęcie i autograf arcybiskupa Felińskiego (pomiędzy 1860 a 1895), wikimedia (domena publiczna)

 

Odważny kapłan, oddany duszpasterz, ojciec ubogich – tak można scharakteryzować sylwetkę św. ks. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Swój czas oraz środki materialne przekazywał potrzebującym. Wielkimi krokami zbliża się 200. rocznica urodzin założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

„Pragniemy, aby ten rok był przypominaniem wszystkiego, co uczynił dla Kościoła, Ojczyzny i Zgromadzenia. (…) Chcemy, żeby św. Zygmunta zobaczyli inni katolicy, nie tylko siostry zakonne. W jego słowach każdy odnajdzie coś dla siebie – zaznacza s. Regina Pobiedzińska, przełożona prowincjalna Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Poznaniu, podczas „Rozmów Niedokończonych” w TV Trwam.

Ks. abp Zygmunt Szczęsny Feliński urodził się na Wołyniu. Głęboką wiarę i miłość do Ojczyzny wyniósł z domu rodzinnego. Jego matka została zesłana na Syberię za angażowanie się w patriotyczną działalność. Po kilkudziesięciu latach syn miał podzielić jej los.

W 1868 r. przez papieża Piusa IX został mianowany arcybiskupem warszawskim. Pierwsze kroki skierował na Jasną Górę, by tam powierzyć Matce Najświętszej swoją nową posługę. Ordynariuszem był 21 lat, natomiast archidiecezją zarządzał tylko 16 miesięcy. Ten krótki czas wystarczył jednak, by ks. Zygmunt Szczęsny Feliński chlubnie zapisał się w dziejach narodu.

Na ziemiach nad Wisłą panował rosyjski terror. Metropolita warszawski starał się łagodzić rewolucyjną atmosferę, zatem otworzył wszelkie kaplice i kościoły zamknięte pierwotnie po profanacjach tych świętych miejsc przez carskie wojska. Ponadto wspierał rozwój charytatywnych instytucji, wizytował parafie, reformował program nauczania w seminariach oraz zabiegał o uwolnienie aresztowanych księży. Widząc krwawe represje podczas powstania styczniowego, postanawia napisać list do cara Aleksandra II. „Polska nie zadowoli się autonomią administracyjną, ona potrzebuje bytu niepodległego” – pisał wówczas ks. abp Zygmunt Szczęsny Feliński.

„Za miłość do Ojczyzny zapłacił 20-letnim wypędzeniem do Jarosławia nad Wołgą i niemożliwością sprawowania urzędu arcybiskupa warszawskiego” – skomentował ks. dr Robert Ogrodnik, historyk, podczas konferencji zorganizowanej przed 200. rocznicą urodzin św. arcybiskupa. Kapłan dodał, że metropolita warszawski odznaczał się osobistą świętością.

„Polegającą na ogromnej czci Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i Najświętszej Dziewicy Maryi. Ogromnie ufał Bożej Opatrzności, co także przekazał założonemu przez siebie Zgromadzeniu” – wskazał.

„Św. Zygmunt Szczęsny Feliński przeżywał trudne doświadczenia z męstwem. Był przekonany, że jest w rękach Boga. To pozwoliło mu przetrwać najtrudniejsze chwile. Czego może nas nauczyć? We współczesnym świecie doświadczamy wielu niepokojów o przyszłość, o życie i zdrowie. Nasz świat często odrzuca Pana Boga. W tych czasach zaufanie św. Zygmunta do Opatrzności Bożej może nam pomóc przeżywać trudności, których także my doświadczamy – podkreśla s. Aleksandra Łojewska, mistrzyni postulatu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Poznaniu, w TV Trwam.

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi powstało pod koniec XIX wieku w carskiej Rosji, kiedy zamykano nowicjaty i likwidowano klasztory. Siostry prowadziły przytułki i zajmowały się sierotami. Pod szyldem legalnie działających instytucji dobroczynnych prowadziły życie zakonne w całkowitym ukryciu.

Ks. abp Zygmunt Szczęsny Feliński sprowadził Zgromadzenie do Warszawy jeszcze będąc metropolitą miasta. Połączenie modlitwy z pracą nad edukacją i wychowaniem dziećmi przyciągało wiele kobiet do Rodziny Maryi. W pięć lat od założenia do Zgromadzenia należało 36 sióstr. W roku 1945 miały pod opieką 4,5 tys. dzieci. Siostry nie pozwoliły, aby podczas II wojny światowej zginęło jakiekolwiek żydowskie dziecko. Najbardziej znana jest postać przełożonej Matki Matyldy Getter, dzięki której uratowano ponad 500 takich dzieci.

https://twitter.com/MonikaaaBilska/status/1242464099830652929

Świętowanie 200. rocznicy urodzin św. ks. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego przypada w roku beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, który pozostawał pod ogromnym wrażeniem świętości Felińskiego. Według ks. dr. Roberta Ogrodnika słynne oświadczenie ks. kard. Wyszyńskiego w liście do Bieruta: „Non possumus!”, zostało zaczerpnięte z pożegnalnych słów ks. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego skierowanych do duchowieństwa. W przeddzień wygnania z Warszawy, akcentował: „Pilnujcie gorliwie świętej wiary waszej. Przeciwnościami się nie zrażajcie. Miejcie Pana Boga w pamięci i w sercu. Jeżeli was by kto namawiał do takiego czynu, którego popełnić się nie godzi bez uchybienia prawom Bożym i prawom Kościoła, odpowiadajcie każdy: non possumus, odpowiadajcie wszyscy: non possumus”.
Ks. abp Zygmunt Szczęsny Feliński został beatyfikowany w 2002 r. przez św. Jana Pawła II. Kanonizacji dokonał z kolei papież Benedykt XVI w 2009 r. Ciało świętego spoczywa w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Family News Service

Logo akcji Po Pierwsze Rodzina

Po Pierwsze Rodzina

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758