Fundacja ŻYCIU TAK – Jak być szczęśliwym? – W małżeństwie

Jak być szczęśliwym? – W małżeństwie

30 grudnia 2021 /R | Family News Service

Dane są alarmujące – w Polsce liczba rozwodów wciąż wzrasta – na 1000 zawartych małżeństw w 1990 ponad 166 się rozpadło, w 2020 liczba ta się podwoiła – jest ich blisko 353 – rozchodzi się więc ponad jedna trzecia związków. Najgorsze w tym zjawisku jest jednak cierpienie najsłabszych, czyli dzieci. Statystyki podają, że na przestrzeni 30 lat istnienia niepodległej Rzeczpospolitej ponad 1,5 mln dzieci wychowuje się w rozbitych rodzinach. Zaś rozwód na całe życie pozostawia trwały ślad w psychice człowieka.

Tuląca się do siebie rodzina

fot. pixabay.com

Na takie fakty nie mogą nie reagować politycy, społecznicy, samorządowcy. Także Kościół od lat wspomaga małżeństwa – przygotowuje narzeczonych, formuje je, prowadzi poradnie rodzinne. Liczne stowarzyszenia i ruchy mają na celu wspieranie par i promowanie rodziny.
W Niedzielę Świętej Rodziny, obchodzonej w tym roku 26 grudnia, kapłani mówili o bezcennej i niczym niezastąpionej wartości rodziny w wychowaniu i kształtowaniu człowieczeństwa. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz zapewniał w kazaniu, że świat bardzo potrzebuje znaku wierności i trwałości, faktów, że można oddać życie za małżeństwo i rodzinę. Na zakończenie obecni w tym dniu na Mszach św. małżonkowie odnawiali przyrzeczenia ślubne.

Z tej okazji Rada ds. Rodziny KEP skierowała list, w którym stwierdza, że małżeństwo jest najbardziej powszechną drogą katolików do świętości i, jak podkreśla papież Franciszek, mimo kryzysu, w jakim pogrążona jest rodzina, nadal jest obiektem marzeń i celem młodych ludzi. A że świętość można i należy osiągnąć jako mąż i żona, świadczą wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła II Włosi – Maria i Luigi Beltrame Quatrocchi oraz Francuzi – Zelia i Ludwik Martinowie.

„Rodzina jest też naturalnym środowiskiem, które może stać się szkołą poświęcenia, przezwyciężania egoizmu oraz niesienia pomocy ubogim i potrzebującym. W rodzinie człowiek uczy się kierować swoim życiem według zamysłu Bożego, a także uczy się posłuszeństwa i odpowiedzialności za siebie i innych. W rodzinie również uczymy się troski o środowisko naturalne, integralnej ekologii i odpowiedzialności za przyszłość świata” – czytamy w liście.

Formacja, wspieranie, pomoc rodzinom, jest pierwszoplanowym zadaniem duszpasterzy i zaangażowanych świeckich. We wrześniu w Kalwarii Zebrzydowskiej odbył się Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich z Polski, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Niemiec (przedstawiciele wielu krajów, m.in. z Białorusi, uczestniczyli w wydarzeniu zdalnie), dzieliło się swoim bogatym, wieloletnim doświadczeniem. A polskie doświadczenie w pracy z parami jest ogromne. Do najbardziej znanych inicjatyw należy zaliczyć „Spotkania Małżeńskie”, inspirowane francuskimi pierwowzorami, udoskonalonymi pod koniec lat 70. przez Irenę i Jerzego Grzybowskich. Prowadzone przez nich i ich współpracowników weekendy małżeńskie to rekolekcje, których celem jest odnowienie lub odbudowanie więzi męża i żony. Parom towarzyszą małżonkowie oraz ksiądz. Dzięki „Spotkaniom” niejedno małżeństwo zostało uratowane, a wiele odnalazło sposób na szczęście. Inicjatywa rozwija się dziś w wielu krajach postkomunistycznych, a także w Niemczech czy w Kanadzie.

Wiele ruchów i stowarzyszeń organizuje specjalne rekolekcje i dni skupienia, np. pochodząca z Francji Wspólnota Chemin Neuf od lat zaprasza pary na Kanę, czyli „Razem, poświęćcie czas waszemu małżeństwu” – na pięciodniowe rekolekcje, które są czasem refleksji, spotkania ze sobą i z Bogiem. Od blisko dwudziestu lat działa też Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar, która przeciwstawia się mentalności rozwodowej i pomaga parom przezwyciężać kryzysy i wytrwać w związku sakramentalnym.

To tylko niewielka liczba inicjatyw, wspierających małżonków. Duszpasterze, pracujący w parafiach są świadomi, jak istotna w ich posłudze jest praca z rodzinami. Marianin, ks. Marcin Jurak MIC, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski na warszawskim Marymoncie, mówi Family News Service, że podwaliny mocnych związków należy budować już w okresie narzeczeńskim. Podczas półtoramiesięcznego przygotowania do przyjęcia sakramentu, w trakcie którego narzeczeni spotykają się z parą małżeńską, psychologiem i księdzem, ks. Jurak prosi, żeby przychodzili na Mszę św. Wielu młodych ludzi pochodzi z całej Polski, do Warszawy przyjechali do pracy i w dużym mieście aż 90 proc. z nich traci kontakt z Kościołem. Dlatego ważne jest, by uświadomili sobie, jak ważną więzią i spoiwem będzie dla nich wiara, na przygotowaniach ksiądz zaleca im półgodzinną medytację i modlitwę na kolanach za siebie. – Dla wielu uczestników to przełom, nowe doświadczenie intymności duchowej, uświadamiają sobie, jak ważne jest to, co mówi Kościół i że Bóg jest po ich stronie – mówi ks. Jurak. – W czasie rozmów podkreślam, że życie małżeńskie jest przygodą, stwarza niezliczone okazje do twórczości i kreatywności, licznych wyborów, a we wszystkim obecny jest Bóg. Możesz być twórczy. – Dodaje, że w kończącym się roku na ślubnym kobiercu w parafii „na Górce” stanęło 232 par.

Raz do roku proboszcz marymonckiej parafii odprawia Mszę św. w intencji małżeństw. Zaprasza na nią żony i mężów, po Mszy zachęca, żeby spojrzeli sobie w oczy, błogosławili siebie i odnowili przysięgę małżeńską. Duchowny zauważył, że liczba intencji mszalnych w parafii, związanych z rocznicą ślubu, w ostatnich dziesięciu lat wzrosła aż o 200 procent.

Na tym nie kończy się indywidualny program posługi na rzecz małżeństw, opracowany przez ks. Juraka. Także pary, które przeżywają kryzys, mogą na niego liczyć. Nieraz proszą, żeby pamiętał o ich trudnościach podczas sprawowania Eucharystii, ich imiona wymieniane są w modlitwie wiernych, a gdy uzbiera się większa grupa, ks. proboszcz odprawia w ich intencji Mszę św. – To dla nich ważne – żeby mieli świadomość, że wspólnota Kościoła modli się za nich o nich pamięta, to cenny dla nich gest. Wielu z nich podtrzymuje kontakty z parafią i duszpasterzem także po ślubie. Potrzebują nauczycieli i przewodników, ale najbardziej towarzysza, który będzie ich wspierał.

Family News Service

Logo akcji Po Pierwsze Rodzina

Po Pierwsze Rodzina

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758