Fundacja ŻYCIU TAK – „Nigdy nie jest za późno, aby stać się lepszym ojcem”

„Nigdy nie jest za późno, aby stać się lepszym ojcem”

8 grudnia 2021 /R | Family News Service

Z dr. Dariuszem Cupiałem, pomysłodawcą Tato.Net, dla Family News Service rozmawia Zuzanna Dąbrowska.

Modlący się mężczyzna

fot. pixabay.com

 

Czy bycie dobrym ojcem to coś, czego można się nauczyć?

Nie tylko można, ale trzeba rozwijać się w tej roli. W społeczności Tato.Net żywimy przekonanie, że nigdy nie jest za późno, aby stać się lepszym ojcem. Że pewne sytuacje, które mogły umknąć, nie wrócą, ale nawet z popełnionych błędów można wyprowadzić ważną lekcję życiową. Uczymy się z sukcesów, ale też z porażek. Ta nauka ma miejsce nieustannie. Obserwujemy rosnące zainteresowanie ojców doskonaleniem się, i to nie tylko w kontekście indywidualnym. Ojcowie wiedzą, że tak jak zawodnicy w drużynie piłkarskiej motywują się wzajemnie do sukcesu, tak tutaj ten sukces może być owocem współpracy z innymi, którzy dążą do tego samego celu. Dlatego priorytetem Tato.Net jest tworzenie Ojcowskich Klubów. Kilkunastoosobowe grupy spotykają się raz w miesiącu na dwie godziny w celu wzmocnienia swoich ojcowskich kompetencji w oparciu o program przygotowany przez Tato.Net. Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której Ojcowski Klub będzie w każdym polskim powiecie. To jest trzyletni cel strategiczny Tato.Net, tzw. strategia 300+, ojcowska wersja dobrej zmiany (śmiech). Wierzymy, że takie małe grupy mogą pomóc odbudować piękną kulturę rodzinną. Znane jest nam przesłanie św. Jana Pawła II, że przyszłość przychodzi przez rodzinę. Tymczasem współczesność jest naznaczona zderzeniem wartości rodzinnych z kulturą masową, która często te wartości podważa.

Jaką rolę odgrywa ojciec w wychowaniu córki, a jaką w wychowaniu syna?

Na początek trzeba podkreślić, że wciąż raz po raz dochodzący do głosu stereotyp, iż zaangażowanie ojca w wychowanie jest potrzebne tylko synom, a córki powinny być pozostawione opiece matek, jest błędny. Z naszych obserwacji wynika, że zarówno córki, jak i synowie, potrzebują w swoim życiu i ojca, i matki. Jednym z zasadniczych dobrodziejstw, jakie wnosi ojciec w życie dziecka, jest nadanie tożsamości. Chodzi nie tylko o tożsamość biologiczną. Ta tożsamość wyłania się drugi raz, gdy chłopiec przekształca się w mężczyznę, a dziewczynka w kobietę. Syn chce wtedy naśladować ojca i być jak on; córka uczy się swojej odrębności i kobiecości w relacji do pierwszego mężczyzny w jej życiu. Ma to kluczowe znaczenie w jej przyszłych wyborach życiowych, szczególnie w kontekście poszukiwania partnera. Jeżeli relacja z ojcem była toksyczna, kobieta może, niestety, szukać mężczyzny, który będzie traktował ją w podobny sposób. Zdrowa, dobra relacja ojciec-córka daje duże szanse na to, że młoda kobieta nie zgodzi się na związek bez szacunku. Dobre ojcostwo skutkuje budowaniem siły w chłopcach i piękna w dziewczętach.

A czego potrzebuje mężczyzna w relacji z kobietą? Jak żona powinna wspierać swojego męża, aby ten czuł, że nie jest sam?

Uważam, że w tym kontekście mamy ponownie do odkrycia i wdrożenia czwarte przykazanie. Dotyczy to głównie nowego pokolenia, które jest nastawione tak bardzo indywidualistycznie, niekiedy wręcz narcystycznie. Ja, moja kariera, mój rozwój. Nie ma ojcostwa bez macierzyństwa. Ojca tworzy matka. I odwrotnie. Źródeł całego szeregu trudności możemy upatrywać w zaprzestaniu kultywowania tego, co było zakodowane w polskiej kulturze: wzajemnego szacunku i czci. W badaniach przeprowadzonych na próbie 4 tys. małżeństw będących w sytuacji kryzysu, dr. Emerson Eggerichs z USA (był prelegentem podczas Forum Tato.Net) pytał, czego brakuje małżonkom, gdy dochodzi do konfliktu w związku. Okazuje się, że kobiety potrzebują słów i gestów miłości ze strony męża, zaś mężczyźni oznak szacunku od żony. Odpowiedź ze strony kobiet to najczęściej: „On mnie już nie kocha”. Z kolei ze strony mężczyzn: „Ona mnie już nie szanuje”. Już św. Paweł pokazywał, że w głębi męskiej duszy jest pragnienie uznania i szacunku, bo to mężczyznę motywuje do dalszej pracy. Mężczyźni nie mobilizują się do zmiany, słysząc narzekanie i wyrzuty. Niejednokrotnie byłem świadkiem sytuacji, w których kobiety po udziale wraz z mężem w organizowanych przez Tato.Net warsztatach dochodziły do wniosku, że powinny bardziej męża doceniać. I wyrażać to przy dzieciach. Szacunek i podziw ze strony kobiety to dla mężczyzny też sygnał do okazania wzajemności. Mężczyźni nie lubią mieć długów, także emocjonalnych.

Dr Dariusz Cupiał – Współzałożyciel Fundacji Cyryla i Metodego, pomysłodawca Tato.Net, trener. Absolwent KUL, należy do Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie. Jako trener przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleniowych dla ojców. Ojciec trojga dorosłych dzieci, dziadek piątki wnuków.

Family News Service

Logo akcji Po Pierwsze Rodzina

Po Pierwsze Rodzina

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758