Fundacja ŻYCIU TAK – O. prof. Lubowicki: Zlaicyzowana wizja małżeństwa nie służy małżeństwu

O. prof. Lubowicki: Zlaicyzowana wizja małżeństwa nie służy małżeństwu

17 grudnia 2021 /R | Family News Service

Kardynał Carlo Caffarra zwraca uwagę, że nierealne oczekiwania w związku z zapowiedzianym synodem biorą się albo z braku żywej wiary, albo z zawinionej ignorancji. Przywołując słowa kardynała Ludwiga Müllera, stwierdza, iż czymś godnym ubolewania jest to, że katolicy nie znają doktryny Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie. To nauczanie do nich nie dociera. Gdy w 2014 roku w prywatnej rozmowie zapytałem kardynała Müllera, wówczas prefekta Kongregacji Nauki Wiary, czy można uznać, że biskupi niemieccy odrzucili katechezy środowe Jana Pawła II, pt. Mężczyzną i niewiastą ich stworzył, kardynał odpowiedział: „Oni ich jeszcze nie przyjęli”.

rodzina na tle zachodzącego słońca

Zdjęcie: pixabay.com

 

Nalega, że takiego stanu rzeczy nie wolno usprawiedliwiać, jakoby nauczanie prawd trzeba było przystosowywać do ducha czasów. Stwierdza, że generalnie brakuje duszpasterstwa rodzin. Powiada, że to bardzo ciężkie zaniedbanie, za które winę ponoszą pasterze, którzy wszystko zredukowali do kursów przedmałżeńskich, podczas gdy brakuje wychowania do dojrzałości emocjonalnej młodzieży i dzieci, nie mówi się o czystości, brakuje towarzyszenia duszpasterskiego młodym małżeństwom. „Trzeba zapytać, czy głosiliśmy naprawdę ewangelię małżeństwa. Czy czyniliśmy to tak, jak prosi Jezus Chrystus? Trzeba się też zapytać, dlaczego młodzi już nie zawierają sakramentalnych związków małżeńskich. Trudności wszystkiego nie wyjaśniają. One były też trzydzieści lat temu, ale młodzi mieli nadzieję i widzieli cel walki. Dzisiaj panuje lęk przed przyszłością. Czy pokazujemy im możliwość wyzwolenia się od tego lęku? Oto fundamentalne pytania”.

W tym kontekście kardynał Caffarra stawia pytanie: Czy zlaicyzowana wizja małżeństwa służy małżeństwu? Nie akceptuje w Kościele utraty świadomości, że jest posłany, aby przemieniać świat i że Ewangelia to realny skarb dla świata. Nie godzi się na próby laickiego myślenia o sprawach Bożych i dopasowywanie Magisterium do dyktatu niewierzących. W tym kontekście należy rozumieć jego wypowiedź, że: „synod nie ucieknie przed odpowiedzią, czy sposób, w jaki dzisiaj spogląda się na rodzinę i ją kształtuje, przynosi pozytywne czy negatywne skutki dla ludzi, dla relacji między nimi i dla społeczeństwa, czy raczej prowadzi do dekadencji osoby i dekadencji relacji między ludźmi, które mogą mieć efekty dewastujące dla całej cywilizacji. Przed tym pytaniem synod nie może uciekać. Kościół nie może powiedzieć, że te fakty (młodzi, którzy nie zawierają małżeństwa, wzrost wolnych związków, wprowadzenie instytucji tzw. małżeństwa homoseksualnego do prawa państwowego i inne) to tylko procesy historyczne, których Kościół jest świadomy i do których musi się przystosować. Nie. Jan Paweł II napisał w Przed sklepem jubilera: «Przecież stworzyć coś, co odzwierciedla absolutne Istnienie i Miłość, to jest chyba najwspanialsza rzecz! Ale żyje się o tym nie wiedząc». Czy zatem również Kościół ma przestać dawać nam odczuwać tchnienie wieczności w miłości ludzkiej? Niech nas Bóg przed tym broni!” (C. Caffarra, Da Bologna con amore: fermatevi!, Il Figlio, 15 III 2014. https://www.ilfoglio.it/articoli/2014/03/15/news/da-bologna-con-amore-fermatevi -50859/).

O. prof. Kazimierz Lubowicki OMI / Family News Service

Logo akcji Po Pierwsze Rodzina

Po Pierwsze Rodzina

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758