Fundacja ŻYCIU TAK – „Wielu ojców wykorzystało czas lockdownu jako szansę”

„Wielu ojców wykorzystało czas lockdownu jako szansę”

8 grudnia 2021 /R | Family News Service

Ojciec wpatrzony w dziecko

zdj. pixabay.com

Z dr. Dariuszem Cupiałem, pomysłodawcą Tato.Net, dla Family News Service rozmawia Zuzanna Dąbrowska.

Czym jest społeczność Tato.Net?

To wspólnota mężczyzn, dla których ojcostwo jest obszarem eksploracji, pasji oraz ważnym elementem ich życiowej kariery. Mężczyźni mogą się w tej przestrzeni wzajemnie inspirować, mobilizować i wspierać do odczytania swojej roli we właściwy sposób. Z jednej strony, chodzi o przekazanie dziedzictwa przeszłości, a z drugiej, o sprostanie wyzwaniom przyszłości. Każde pokolenie ojców jest swoistym pasem transmisyjnym. Jednak to obecne ma szczególnie trudne zadanie, i nie chodzi tylko o kryzys ojcostwa, który faktycznie ma miejsce. Żyjemy w czasach przełomu. Nowa epoka niesie nowe wyzwania. Rola rodzica wymaga przemyślenia. I to dokonuje się w ramach Tato.Net, dzięki wsparciu innych mężczyzn. Specyfiką tego miejsca jest dostarczenie narzędzi po to, aby mężczyźni mogli sobie wzajemnie pomagać. Dajemy też przestrzeń do odkrywania swojego powołania w ojcostwie.

Każdy jest mile widziany?

Do naszej społeczności zapraszamy wszystkich ojców, niezależnie od stażu ojcowskiego i niezależnie od sytuacji życiowej – a te bywają bardzo różne. Powołanie do bycia ojcem może być odkryte zarówno przez ojców, którzy wierzą i praktykują, jak i tych, którzy poszukują.

Ważnym wydarzeniem w funkcjonowaniu Tato.Net są międzynarodowe kongresy. Ostatni odbył się w listopadzie w Łochowie, a towarzyszyło mu hasło „Uważność i Męstwo. Walcz o tu i teraz”. Dlaczego akurat te dwie cechy wskazano jako warte podjęcia walki?

Każdy kongres – czyli Forum Tato.Net – ma oś programową i swoje przesłanie. W dzisiejszych czasach, naszpikowanych reklamą i krzykiem, umiejętność, jaką jest uważność, jest niezwykle potrzebna ojcom. Uważność może mieć czysto psychologiczny, medytacyjny charakter i być rozumiana jako poszukiwanie kontaktu z samym sobą, co także jest dziś potrzebne. Lekceważymy np. sygnały, jakie może dawać nasze ciało, ignorujemy choroby. Na ostatnim, XIII Forum skupiliśmy się jednak przede wszystkim na uważności dotyczącej relacji: co chcą przekazać nam dzieci? To też wymaga treningu. Drugą stroną medalu jest męstwo. Podziwiamy je w kontekście militarnym czy sportowym, ale ważne jest też męstwo mędrca. Wszystkie te elementy są częścią większej całości, która pozwala mężczyźnie – ojcu na przekroczenie samego siebie.

Jak pandemia wpłynęła na relacje ojców z dziećmi? Z jednej strony zdalny tryb pracy i nauki sprawił, że można było spędzić więcej czasu razem. To jednak może powodować zmęczenie ciągłą obecnością i rozdrażnienie…

Jest to jeden z obszarów, które monitorujemy w ramach think thanku Tato.Net. W przeprowadzonych przez nas w ubiegłym roku dorocznych badaniach STATO (studia i statystyki o ojcostwie) widać, że wielu ojców wykorzystało czas lockdownu jako szansę. Rodziny, które wypracowały umiejętność dialogu już wcześniej, w czasie zamknięcia cieszyły się sobą w większym stopniu niż w trakcie normalnej, codziennej „bieganiny”. Ale były też rodziny, które nie przetrwały tej próby czasu i rozpadły się. To dodatkowe pokłosie strat, jakie przyniosła epidemia COVID-19. Sam fakt bycia pod jednym dachem nie oznacza, że obecność jest pełna. Ciałem można być w domu, ale duchem daleko od niego.

Dr Dariusz Cupiał – Współzałożyciel Fundacji Cyryla i Metodego, pomysłodawca Tato.Net, trener. Absolwent KUL, należy do Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie. Jako trener przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleniowych dla ojców. Ojciec trojga dorosłych dzieci, dziadek piątki wnuków.

Family News Service

Logo akcji Po Pierwsze Rodzina

Po Pierwsze Rodzina

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758