Fundacja ŻYCIU TAK – Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Oświadczenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

4 luty 2022 | PS

Logo Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
Zarząd Główny

Oświadczenie

Zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 listopada 2020 aborcja eugeniczna, wykonywana z powodu choroby lub wady dziecka jest niezgodna z prawem. Około 1000 chorych lub nieprawidłowo zbudowanych dzieci albo tylko podejrzanych o takie nieprawidłowości przeżywa teraz czas rozwoju w łonie matki ponieważ zamachy na ich życie nie są już wykonywane. Część tych dzieci z zaawansowaną chorobą lub wadą umiera przed porodem, część wkrótce po nim. U innych konieczne jest hospicjum pediatryczne, część pozostaje pod opieką rodzin.
Wyrok Trybunału ucieszył tych z nas, którzy nie mogli pogodzić się z faktem selekcji dzieci, ferowaniem wyroków śmierci i ich wykonywaniem przez nasze koleżanki i kolegów. Zmniejszyło się zagrożenie dla wolności sumienia personelu medycznego, który już nie jest zmuszany do uczestnictwa w zabójstwie prenatalnym chorego dziecka. Słusznie zabierano głos o potrzebie istotnego rozszerzenia wsparcia dla rodzin, które oczekują obecnie porodu chorego dziecka – lub je wychowują, uzupełnienia i wzmocnienia sieci hospicjów perinatalnych.
Duża część społeczeństwa akceptuje zmiany prawa. Podniosły się również głosy protestu, mające charakter krótkotrwałych zajść ulicznych z atakowaniem miejsc kultu religijnego. Oprócz ulicy zabrała też głos zagranica. Parlament Europejski w dniu 11 listopada 2021 roku, w rocznicę decyzji Trybunału Konstytucyjnego przyjął rezolucję, w której m.in. stwierdził, że brak dostępu do aborcji w Polsce jest równoznaczny z torturami, poniżającym, nieludzkim traktowaniem kobiet.
Z różnych stron pojawiły się też podpowiedzi, by u matek, u których dzieci rozpoznano chorobę wykonywać aborcję ze względu na zagrożenie dla zdrowia psychicznego matek spowodowane rozpoznaniem choroby dziecka i odmową aborcji. Dla wykonania takiej procedury konieczne byłoby zaświadczenie lekarza psychiatry o zaistnieniu takiej sytuacji. Na naszych kolegach psychiatrach, poddawanych niewątpliwie naciskom ze strony organizacji feministycznych czy liberalnych mediów spoczęła duża odpowiedzialność za życie dzieci zagrożone takimi pomysłami.
Wykonanie aborcji, zwłaszcza w przypadkach, kiedy dziecko było chciane i oczekiwane, jak to ma miejsce w przypadkach aborcji eugenicznej, jest przyczyną wzrostu ryzyka zaburzeń psychicznych u matek 1,2,3,oraz samobójstw 4.
Zwracamy się więc do naszych koleżanek i kolegów psychiatrów z apelem i ogromną prośbą o rozsądne i odpowiedzialne podejście do wydawania zaświadczeń o istnieniu zagrożenia dla zdrowia psychicznego matek w związku z wykryciem choroby dziecka lub jej podejrzenia. Życie tych dzieci jest dosłownie w Waszych rękach !

Dr med. Elżbieta Kortyczko, Prezes Zarządu Głównego KSLP
Prof. Bogdan Chazan, Vice Prezes Zarządu Głównego KSLP

Dnia 29 stycznia 2022 roku

________________________________________________________________________________________________________________

1 https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry/article/abortion-and-mental-health-quantitative-synthesis-and-analysis-of-research-published-19952009/E8D556AAE1C1D2F0F8B060B28BEE6C3D
2 Fergusson DM, Horwood LJ & Boden JM (2008) Abortion and mental health disorders: evidence from a 30-year longitudinal study. British Journal of Psychiatry 193(6):444-451.
3 Korenromp MJ, Godelieve CML, van den Bout J, Mulder EJH & Visser GHA (2009) Adjustment to termination of pregnancy for fetal anomaly: a longitudinal study in women at 4, 8, and 16 months, American Journal of Obstetrics and Gynecology 160:e1-7.
4 Gissler M, KaralisE, Ulander V-M, (2014) Suicide rate after induced abortion decreasedin Finlandafter Current Care Guidelines:MikaGissler. European Journal of Public Health,24, Issue suppl.2,cku 163-045.

Kontakt

Fundacja ŻYCIU TAK
im. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Karmelicka 14
35-317 Rzeszów
[email protected]
KRS: 0000780649 / NIP: 8133810452 / REGON: 383065758